Předběžná právní analýza

Předběžná právní analýza je nezbytným prvním krokem při financování soudních sporů. Na základě dokumentů, které nám přinesete ke své pohledávce, Vám pomůžeme zhodnotit vymahatelnost a dobytnost pohledávky (dluhu) a zároveň vypočítat návratnost investice v případě převzetí sporu k financování.

Prověřujeme všechna kritéria budoucího sporu. Zhodnocení všech listin bývá pro laika často velmi komplikované. Předběžná právní analýza chrání klienta před zbytečnými náklady na právní zastupování, nebo před zbytečnými náklady na soudní spory bez šance na výhru a zároveň chrání nás před nevhodnou investicí do financování řízení. 


Z čeho se skládá právní analýza? 

V rámci předběžné právní analýzy posuzujeme: pravost a výši pohledávky, platnost dokumentů, formální a právní správnost oferty a akceptace obchodního závazkového vztahu, exekuční či insolvenční závazky dlužníka v insolvenčním rejstříku i centrálním rejstříku exekucí, promlčecí i prekluzivní lhůty, virtuálnost, či realitu dlužníkova podnikání - jestli jeho podnikání probíhá na některou z forem právnických osob (společností) s ručením omezeným v ČR nebo zahraničí, srovnání sídla podnikání s interním seznamem virtuálních sídel (tzv. „schránkové firmy“), srovnání trvalých bydlišť  na magistrátech, atd.Na základě těchto a jiných zjištění Vám vyhotovíme přehlednou zprávu, ve které Vám sepíšeme stanovisko k vymahatelnosti a dobytnosti pohledávky. Pokud převezmeme spor k financování, máte až 90 % šanci na úspěch ve sporu.

Vypracování předběžné právní analýzy Vás nezavazuje k využití našich služeb a k financování soudního řízení.

Máte zájem o úvodní bezplatnou schůzku? Napište nám na info@kp-partners.cz a sjednejte si termín. Pobočky máme v Praze a Brně.

Přijetí a nastudování spisu je službou zpoplatněnou. Nastudování spisu a ověření dlužníka v registrech trvá několik hodin. Zavedením poplatku se bráníme návalu "falešných" zakázek, kdy klient nemá vážný zájem se soudit. V případě, že však při právní analýze zjistíme, že spor nemá smysl - vrátíme Vám 50% poplatku zpět.

Jednorázový poplatek za nastudování spisu je dle výše vymáhané částky, běžně je jen 400,-Kč. 

Přesný ceník s poplatky na nastudování spisu ke stažení zde:

Samotné financování sporu je věc, kterou v rámci našich služeb poskytujeme zdarma. Jediné, co je za úplatu je přijetí a nastudování Vašeho spisu. 

Soudní řízení - BEZ STRESU, BEZ POPLATKŮ, BEZ STAROSTÍ

Pokud převezmeme spor k financování (na základě příkazní smlouvy), budeme všemi možnými legálními prostředky hájit vaše oprávněné nároky. Naší hlavní povinností je hradit všechny smluvené náklady související s mimosoudním, soudním, rozhodčím, či exekučním vymáháním pohledávky a zároveň řídit a kontrolovat práci k tomu zmocněných osob (advokátů, exekutorů, …).

Na Vaši žádost vždy obdržíte podrobný rozpis učiněných kroků a předpokládaný následný postup ve věci. Financujeme řízení již od pokusu o smírné vyřešení věci, přes řízení před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, či v řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci), nebo řízení před insolvenčním soudem.Nárok na naši odměnu z této činnosti vzniká až po reálné úhradě dlužné částky dlužníkem (exekutorem, insolvenčním správcem). V žádném případě, při dodržení vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, nebudete hradit náklady na soudní řízení související se soudním poplatkem, náklady na právního zástupce Vás jako žalobce (nebo navrhovatele), či náklady na exekutora v případě vymožení Vaší pohledávky, či náklady související s vypracováním znaleckého posudku, pokud budou tyto náklady uznány soudem jako náklady soudního řízení. Neexistuje férovější a levnější řešení.

Sjednejte si úvodní konzultaci ZDARMA

Napište nám na email info@kp-partners.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a sjednejte si bezplatnou úvodní schůzku.

Nezapomeňte nám na sebe nechat kontakt a napište nám, jestli se chcete potkat v naší kanceláři v Praze, nebo Brně.


 

KANCELÁŘ PRAHA - Národní 340/21, Praha 1  (2.patro, modrý zvonek KP PARTNERS)

indo@kp-partners.cz

MHD - tramvaje 6, 9, 17, 18, 22 (zastávka Národní divadlo nebo Národní třída) nebo žlutá linka metra B - Národní třída

PARKING - Garáže pod Národním divadlem, Ostrovní 1 - vzdálenost od kanceláře 380 metrů / 4 minuty chůze


KANCELÁŘ BRNO - Česká 141/31, Brno (2.patro, dveře vpravo)

office.brno@kp-partners.cz

MHD - šaliny  3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (zastávka Česká), trolejbusy 32, 34, 36, 38, 39 (zastávka Česká)

PARKING - parkovací dům Rozmarýn - Kounicova 1007/2a - vzdálenost od kanceláře 290 metrů / 4 minuty chůze nebo garáže pod Janáčkovým divadlem, Rooseveltova 711/3 - vzdálenost od kanceláře 400 metrů / 6 minut chůze