Historie financování soudních řízení ve světě

Sponzorování, neboli financování soudních, rozhodčích, smírčích nebo mimosoudních sporů pochází z USA a je již řadu let používána v zemích západní Evropy. V Evropě se právní financování datuje k roku 1967, kdy bylo povoleno v Anglii. Do nedávné doby však bylo omezeno pouze na úpadkové situace velkých společností.

První nesmělé krůčky k převzetí a přizpůsobení se tomuto modelu právního financování se pomalu objevovaly v České republice v poslední dekádě, nicméně společnost K&P LEGAL SERVICES je první společností, která se věnuje malým a individuálním pohledávkám od tisíci korun do výše 100.000,-Kč.

Je smutné, že ve většině případů si malá firma, nebo živnostník raději „nedobytnou“ fakturu odepíše, než aby jej vymáhala po nepoctivém dlužníkovi. Dle statistických údajů se až 54% lidí v ČR obává finanční náročnosti soudního řízení. Tato situace nahrává nepoctivým zaměstnavatelům, kteří nevyplácí mzdu protože spoléhají na to, že se jejich zaměstnanec nebude soudit.Našim cílem je pomáhat malým firmám, živnostníkům, zaměstnancům nebo i osobám, kteří se starají o děti a kteří se díky "neplatičům" mohou dostat do druhotné platební neschopnosti, nebo pro které by bylo posouzení případného sporu, nebo jeho vedení u standartní advokátní kanceláře příliš drahé.

Naše služba financování soudních sporů Vám pomůže zvládnout jak finanční náročnost řízení, tak náročnost časovou, v případě že Váš spor bude dobytný a vymahatelný tak jej převezmene, všechny náklady zaplatíme a před soudy Vás zastoupíme.

Zaujalo Vás financování soudních sporů? Sjednejte si bezplatnou úvodní konzultaci emailem na info@kp-partners.cz nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nechcte nám na sebe kontakt se zprávou, jestli se chcete potkat v Praze nebo Brně.


Financování soudních sporů v praxi

Financování soudních sporů je v první řadě finanční institut. Obdobně jako při faktoringu (nebo forfaitingu u zajištěných, zpravidla zahraničních pohledávek), kterým financujete dosud neuhrazené faktury, avšak ještě před splatností a faktor (faktoringová společnost – obvykle banka) přebírá od dodavatele veškeré riziko, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit, tak prostřednictvím financování soudních sporů financujete faktury již po splatnosti, které není dlužník ochoten zaplatit.

Zjednodušeně lze říci, že financováním soudního sporu přenecháte náklady na vymáhání pohledávky, kterou je vám dlužen dlužník, specializované společnosti.

Tato společnost vám ponechá vaši pohledávku v celé výši, kdy tato zůstane vašim majetkem a pouze převezme náklady související s posouzením její dobytnosti a vymahatelnosti, náklady na advokáty, znalce, soudní poplatky i exekutory. Rizika související s neúspěšným vymáháním tedy přenesete na společnost a odměnu, představující procentní podíl z rozsudku, nebo vyrovnání, nehradíte nikdy dříve, než po úspěšném vymožení. 


Objednejte se na bezplatnou úvodní konzultaci!


 

KANCELÁŘ PRAHA - Národní 340/21, Praha 1  (2.patro, modrý zvonek KP PARTNERS)

info@kp-partners.cz

MHD - tramvaje 6, 9, 17, 18, 22 (zastávka Národní divadlo nebo Národní třída) nebo žlutá linka metra B - Národní třída

PARKING - Garáže pod Národním divadlem, Ostrovní 1 - vzdálenost od kanceláře 380 metrů / 4 minuty chůze


KANCELÁŘ BRNO - Česká 141/31, Brno (2.patro, dveře vpravo)

office.brno@kp-partners.cz

MHD - šaliny  3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (zastávka Česká), trolejbusy 32, 34, 36, 38, 39 (zastávka Česká)

PARKING - parkovací dům Rozmarýn - Kounicova 1007/2a - vzdálenost od kanceláře 290 metrů / 4 minuty chůze nebo garáže pod Janáčkovým divadlem, Rooseveltova 711/3 - vzdálenost od kanceláře 400 metrů / 6 minut chůze